Royal blue and White football scarf

17 Cardiff City Bài hát & amp; Football Chants

The Welsh doing what they do best.

299 You Are My Cardiff My only cardiff Danh sách bài hát
497 Bluebirds Fly my precious, fly. Danh sách bài hát
1067 Ayatollah Classic Cardiff City Danh sách bài hát
1174 And It's Cardiff City Another football chant classic from City fans. Danh sách bài hát
1621 Let's All Have a Disco You can tell by the way we walk. Danh sách bài hát
 
1968 La, La, La Lalalaaaa.... City Top Cardiff City football chant. Danh sách bài hát
2099 We Love You Cardiff Rousing Cardiff City ringtone. Danh sách bài hát
2112 City! (claps) After three, ready? Danh sách bài hát
2530 In the Swansea Slums Welsh scousers. Danh sách bài hát
2676 City Till I Die And thereafter. Top City football chant. Danh sách bài hát
  Premier League Betting
2782 Scotland's Number 1 Sung for Neil Alexander Danh sách bài hát
3003 I'll Be There with My Little Pick and Shovel Pick and shovel in hand, ready. Danh sách bài hát
3045 Come on City! Well,come on then... Danh sách bài hát
3170 We'll Do What We Want Well we are Cardiff.... Danh sách bài hát
3172 Blue Army Cardiff keep marching on. Danh sách bài hát
  Premier League Betting

Ý kiến

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Cardiff City bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng