Maroon and Sky blue football scarf

13 Aston Villa Bài hát & amp; Football Chants

The Villains at full pelt - criminally funny! Champions of Europe in 1982.

105 Yippi Aye Eh, Yippi Aye Oh Loud anthem, makes a good ringtone Danh sách bài hát
118 Villa Villa, Villa Villa Novel title for a Villa chant! Danh sách bài hát
141 And It's Aston Villa Old favourite Danh sách bài hát
194 Villa Till I Die Villa to the end. Danh sách bài hát
271 Birmingham, Are You Listening Villa classic fanchant. Half decent recording. Danh sách bài hát
 
448 Villa! Villa! Chant from Villa Park terraces. Danh sách bài hát
558 Stand up If You Love Villa Self explanatory, makes a decent ringtone. Danh sách bài hát
782 My Garden Shed Funny fanchant refering to the home teams ground size. Danh sách bài hát
953 Let's All Have a Disco Fun times on the terraces Danh sách bài hát
993 Gabby Agbonlahor (He's Fast) This boy can run Danh sách bài hát
  Premier League Betting
1088 Come on Villa Tuneful rouser for the team Danh sách bài hát
1270 The Referee Nice bit of intimidation. Danh sách bài hát
1471 My Old Man City fan? B*****ks to that! Danh sách bài hát
1585 Der, Der Der...Villa! The Villains in good voice. (ED: Better audio added) Danh sách bài hát
1622 The Lads of the Holte Army An old classic Aston Villa song Danh sách bài hát
  Premier League Betting

Ý kiến

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Aston Villa bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.
 

FanChants mạng

Đóng
 

Ngôn ngữ có sẵn

Đóng